Om Eurosport Fitness, er kompletta leverantör av träningsutrustning.

Med massor av erfarenhet från många år på marknaden och ett stort urval av olika träningsprodukter kan vi erbjuda kompetens och tillförlitlighet. Vår personal kan även hjälpa dig med planering, ombyggnad, finans och utbildning om de nya produkterna.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att vara en komplett leverantör till våra kunder, dessutom vill vi erbjuda våra kunder ”lönsam utrustning” det vill säga utrustning anpassad efter kundens plånbok, ortens storlek och konkurrensutsatthet mm. Vi värnar om kundens förtroende under lång tid framöver.

Vi har allt från omklädningsskåp, golv, styrkemaskiner, cardio-utrustning till hantlar, vikter och stretchmattor. Kunden skall bara behöva en säljare och ett företag att ha kontakt med både i planeringsstadiet som i inköpsprocessen, leveransen och efterservicen.

Härmed sparar våra kunder mycket tid och inga oklarheter kommer att råda framöver vem som har levererat vad och vilka garantier mm som gäller eller vem som skall kontaktas. 

Vi som jobbar på Eurosport Fitness

Exempelbild Johan Hugander

Sälj

Tel: 0705-20 42 18

johan@eurosportfitness.se

Exempelbild

 Martin Tillström

Sälj

Tel: 0705-27 05 51

martin@eurosportfitness.se

Exempelbild

 Peter Szabo

Sälj
Tel: 0707-87 51 14

peter@eurosportfitness.se

Exempelbild

  

Marta Konieczka

Ekonomi

Tel: 036 - 370 440

marta@eurosportfitness.se