Finansiering av träningsutrustning

Eurosport erbjuder en flexibel finansiering i egen regi. Fördelen med det är att vi har möjlighet att kreditvärdera kunden på ett något annorlunda sätt än de traditionella finansbolagen.

Generella fördelar med att leasa/hyra produkter:
• Kunden kan behålla sitt kapital till andra investeringar som inte är möjliga att pantsätta.
• Lätt att budgetera månadskostnaden.
• Hela kostnaden kan dras av på en kortare tid om så önskas.
 
Vi erbjuder förutom det traditionella köpet tre olika finansieringsupplägg:

Exempelbild

Leasing

Leasing innebär att ett förutbestämt restvärde sätts som ger kunden såväl rättighet som skyldighet att lösa ut produkterna till det bestämda restvärdet. Vi erbjuder leasingperioder på mellan 12 och 60 månader. Leasingavtal kan kombineras med våra olika servicekoncept. Leasing väljs när man är säker på att den utrustning som man leasar är den rätta. Man räknar också med att kunna använda den aktivt under lång tid efter leasingperiodens slut.

Exempelbild

Funktionsavtal

Ett funktonsavtal är ett flexibelt hyresavtal som betyder att man betalar för en viss funktion under tiden man vill använda den. Prata med en säljare för mer information om funktionsavtal.

Exempelbild

Hyra

Vid hyra är det Eurosport som äger produkterna som man betalar en fast månadskostnad för att använda. Inget tvingande restvärde utan när hyrestiden är slut lämnas produkterna tillbaka. Vi erbjuder hyresperioder på mellan 12 och 60 månader. Hyresavtal kan kombineras med våra olika servicekoncept. Tryggt, enkelt och smidigt.

Kontakta oss för mer information om finansiering

Johan Hugander

Sälj

Tel: 0705-20 42 18

johan@eurosportfitness.se

Martin Tillström

Sälj

Tel: 0705-27 05 51

martin@eurosportfitness.se

Peter Szabo

Sälj
Tel: 0707-87 51 14

peter@eurosportfitness.se